.
.
.

Privacy
.


1. Verklaring

Bij bezoek aan deze website kan Fibel BVBA gegevens van u verwerken.
Dit kan gaan om gegevens die u onder meer via de feedback-pagina op de website heeft ingevuld.
Ook in het kader van deze verwerking waarborgt en respecteert Fibel BVBA uw privacy conform de wettelijke bepalingen tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent onder meer dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dit gebruik conform en verenigbaar is met voormelde wettelijke bepalingen en dat u bepaalde rechten kan uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.
Hierna volgend wordt u een overzicht gegeven van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van "cookies" op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Fibel BVBA verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot bezoekers van deze website in verband met een efficiŽnt en effectief beheer en om na te gaan of deze website voldoende aansluit op de wensen van de bezoekers. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:
~~> het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot diensten van Fibel BVBA en het kunnen uitvoeren van andere activiteiten.
~~> het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.
~~> het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u doorgeeft en beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die niet gerelateerd zijn aan Fibel BVBA.

3. Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik ervan uitschakelen (via instellingen van uw browser uit te schakelen) wat echter leidt tot een minder goede werking van de website.

4. Websites van derden

Deze bepalingen in het kader van de verwerking van persoonsgegevens zijn niet van toepassing op websites van derden (links) die via deze website kunnen worden bezocht.

5. Vragen / opmerkingen

Voor vragen over voormelde bepalingen terzake verwerking van de persoonsgegevens of de wijze waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met Fibel BVBA via het feedback-formulier op de homepage.

6. Wijzigingen

Fibel BVBA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze bepalingen aangaande de verwerking van persoonsgegevens. Het wordt ten stelligste aanbevolen deze geregeld te raadplegen zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

 

  Fibel BVBA

Privacy

Terms and conditions

Design & Layout

 Copyright © 2007

fibel filip bellemans accountant belastingsconsulent